2017 CR du 17 mars  –  CR du 7 avrilCR du 30 juin  – CR du 25 août –  CR du 27 octobre  –

2010 –   CR du 12 février  –  CR du 26 marsCR du 28 mai – CR du 25 juin –  CR du 15 septembre –  CR du 22 octobre  – CR du 3 décembre